Ганна Левченко

Редактор "Iнтерфакс - Україна - Медицина та Фармацевтика"