Євген Ромат

Головний редактор журналIв "Маркетинг та реклама", "Логистика: проблемы и решения", голова Спілки рекламістів України